TEATTERI

Teatterilinjalla opiskellaan monipuolisesti teatterin eri osa-alueita. Pääoppiaineina ovat näyttelijäntyö, ohjaus ja käsikirjoittaminen. Sivuaineina ovat mm. puhetekniikka, lavastus ja näyttämöliikunta.
 
Opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia työskennellä erilaisten teatteriryhmien kanssa näyttelijänä, käsikirjoittajana, ohjaajana, devising-tekniikalla tehtyjen teatteriesitysten parissa. Opinnot antavat valmiuksia alan ammattiopintoihin ja vahvistavat opiskelijan identiteettiä teatterityöskentelyssä.
 
Näyttelijäntyö
Perehdytään näyttelijäntyöhön stanislavskilaisten tekniikoiden pohjalta. Tehdään perusharjoituksia, yksin ja ryhmässä. Opiskellaan roolihahmon ja näyttämötekstin analysointia ja läsnäoloa näyttämöllä. Tutustutaan improvisaatioteatterin perusteisiin. Kasvatetaan rohkeutta ja itsetuntemusta, opetellaan ilmaisemaan tunteita fyysisesti ja sanallisesti. Opintojen edetessä lähdetään rakentamaan näytelmää/näytelmiä.
 
Kirjoittaminen
Opiskellaan käsikirjoittamisen sekä teatteridramaturgian perustietoja ja -taitoja. Lähestytään teatterikäsikirjoittamista mm.roolihahmojen ja roolianalyysien sekä erilaisin draamallisten harjoitusten ja tarinankerronnan avulla. Kehitetään kirjoittajan omaa mielikuvitusta ja kykyä nähdä käsikirjoituksien aiheita lähiympäristössä. Etsitään tarinoita menneisyydestä ja nykypäivästä ja dramatisoidaan niitä esitettäviin muotoihin.
 
Ohjaus
Tutustutaan ohjaajantyön perusteisiin ja tekstin käsittelyyn ohjaajan näkökulmasta. Tutustutaan teatterin eri tyylilajeihin ja näytelmän analysointiin eri tekniikoin. Kaikkia osa-alueita opiskellaan limittäin. Opiskelijat valmistavat lukukauden aikana useita pieniä näytelmäkäsikirjoituksia, yksin ja ryhmätyönä sekä lisäksi yhden oman, isomman käsikirjoituksen ja ohjaavat pienen esityksen/katkelman esityksestä lopputyönään. Opiskelijoiden käsikirjoituksia käytetään opintomateriaaleina ja niitä työstetään sekä ohjaajan että näyttelijän näkökulmasta. Opiskelijat toimivat näyttelijöinä kanssaopiskelijoiden ohjauksissa.
 
Keskeinen opintosisältö
- Näyttelijäntyö; Stanislavski ja Tsehov.
- Roolin valmistuminen näyttämölle.
- Ajatuksesta paperille, idean hahmottaminen, tarinankerronta.
- Synopsis.
- Roolihahmon/hahmogallerian luominen, roolianalyysi.
- Kohtausluettelon laatiminen, sisällön luominen.
- Tekstin toimivuus, dialogi, dialogin harjoittelu.
- Ohjaussuunnitelman teko.
- Ohjaajantyö; oma ohjaus.
- Oma käsikirjoitus.
- Improvisaatioteatteri.
- Kritiikki, palaute, analysointi.
- Näyttämöliikunta.
- Puhetekniikka.
- Skenografia.
 
Muuta 
Opisto on eri oppilaitosverkostojen jäsen, opiskelijalla on mahdollisuus ottaa lisäopintoja Opinlakeus -oppilaitoksista, joistakin Kauhajoen 2. asteen muista oppilaitoksista tai avoimesta yliopistosta.
 
Opintomaksut ja muut kustannukset 
Tietoa opintomaksuista, opintotuesta, opintorahasta ja asumistuesta löydät tästä linkistä.
 
Hakeminen
Hae opiskelemaan teatteria hakulomakkeella jonka voit myös tulostaa tästä tai tilata opistolta (puh. 020 765 9230). Linjan esitteitä voit tilata tästä.
 
Lisätietoja
Opettajana linjalla toimii Laura Kivimäki. Linjaa koskeviin tiedusteluihin vastaa rehtori Johanna Tupila, puh 045 60 60 801, johanna.tupila@keo.fi