MEDIATAIDE - PELIVISIO

Pääosin virtuaalitodellisuuteen ja pelimaailmojen suunnitteluun, sekä liikkuvan kuvan tuottamiseen ja välineistön hallintaan keskittynyt opintosuunta. Koulutuksen jälkeen opiskelijan olisi ymmärrettävä kolmiulotteisen virtuaalimaailman, pelien suunnitteluprosessin, sekä liikkuvan kuvan perusteet, hallittava virtuaali- ja pelimaailmojen tekemiseen tarvittavat luovat perustaidot sekä pystyttävä soveltamaan niitä omalta osaltaan ryhmätyössä ja projekteissa.

Uutena osiona opetukseen on tullut virtuaalimaailmojen ja -ympäristöjen opetus ja suunnittelu, sekä liikkuminen virtuaaliympäristöissä. Tee unista totta virtuaalitodellisuuden avulla! Digitaalinen maailma muuttuu käsinkosketeltavaksi silmien edessä. Nykytekniikalla voit hypätä tähtienvälisestä avaruudesta merenpohjaan, rakenteiden tai laitteiden sisään ja kokea tämän kaiken ympärilläsi. Virtuaalilasien avulla voit liikkua rakentamissasi maailmoissa vapaasti ja tarkastella ympäristöä vain päätä kääntämällä. Mediataide-Pelivision uusilla virtuaalitodellisuuteen keskittyvillä opintokokonaisuuksilla tutustutaan realististen 3D-maailmojen sekä peliympäristöjen kehittämiseen nykyaikaisilla työvälineillä; tietokoneohjelmilla ja virtuaalilaseilla. Linjan game-design viikkojaksoilla rakennetaan pelimaailmoja ja virtuaaliympäristöjä silmälläpitäen erityisesti niiden fotorealistisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Opinnot antavat sinulle vahvuudet nousta digitaalitekniikan aallonharjalle.
 

Virtuaalitodellisuus ei ole pelkästään hauskaa viihdettä, vaan sitä hyödynnetään nyt ja tulevaisuudessa monilla palvelujen, sekä teollisuuden aloilla, mm. opetuksessa, rakentamisessa, lääketieteessä ja ympäristösuunnittelussa. Käyttömahdollisuuksia on loputtomasti ja virtuaalitodellisuuden ympärille rakentuville palveluille povataankin lähitulevaisuudessa merkittäviä markkinoita.

Eikö todellisuus miellytä? Rakenna ja koe omasi Mediataide-Pelivisio linjalla.

Virtuaalitodellisuuden opetuksessa käytettäviä ohjelmia ja laitteita ovat: Autodesk 3Ds Max, Adobe Photoshop, Unreal Engine 4, Unreal editor sekä Oculus Rift VR-lasit

OPISKELUN TAVOITTEET

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelija osaisi soveltaa kuva-, väri- ja ääni- ilmaisua, sekä niiden yhdistelmiä ja osaa suunnittelussa käytössä olevat termit sekä niiden merkityksen. Opiskelija myös hallitsee ohjelmistojen ja laitteistojen vuorovaikutteisuuden periaatteet suunnittelussa ja on perehtynyt opiskelussaan erilaisten laite- ja ohjelmakokonaisuuksien käyttöön ja soveltamiseen suunnittelun välineinä. Hän osaa soveltaa kulloinkin käytössä olevia välineitä ja tekniikkaa osana kokonaisuutta ja hahmottaa omassa työssään eettisen vastuun. Opiskelija osaa myös
• toimia osana kokonaisuutta suunnittelevaa luovaa työryhmää
• koostaa kuva-, teksti- ja äänimateriaalia tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi
• ymmärtää kuva-, ääni- ja graafisen ilmaisun tärkeimmät tietotekniset työmenetelmät
• soveltaa erilaisia ohjelmistoja ja laitteistoja tarkoituksenmukaisella tavalla.

KESKEINEN OPISKELUSISÄLTÖ

Opit virtuaali- ja pelimaailmojen, sekä liikkuvan kuvan keskeiset tekniikat ja välineet. Linjalla tehdään erilaisia projekteja ja opiskellaan 3D suunnittelun, pelimaailmojen luomisen ja liikkuvan kuvan käsittelyä/editointia.

Keskeisiä aineita ovat mm. värioppi ja sommittelu, valokuvaus, elokuva- ja videotyö, käsikirjoituksen perusteet, kuvaamisen perusteet , kuvaamisen alkeet, äänityksen, valaisun ja editoinnin perusteet, audiovisuaalisen viestinnän perusteet, game design, virtuaalimaailmojen ja ympäristöjen suunnittelu sekä liikkuminen virtuaalimaailmassa, suunnittelu ja käsikirjoittaminen, ohjelmointiympäristöt ja peliteoria, digitaalinen kuva ja ääni, animaatiotekniikat, multimedia ja verkkoviestintä. Koulutus pitää sisällään myös pelisuunnittelua ja -ohjelmointia, tietokonegrafiikkaa, -animaatiota, dramaturgiaa ja audio-videotekniikkaa. Kuvaamme ja editoimme Pop-jazz -opiskelijoiden kanssa yhteistyössä musiikkivideoita.

Tässä esimerkki.

CARRY ON MY WAYWARD SON

Opisto on eri oppilaitosverkostojen jäsen ja niinpä opiskelijalla on mahdollisuus ottaa lisäopintoja myös Opinlakeus-oppilaitoksista, Kauhajoen lukiosta ja aikuislukiosta.

Valinnaisiksi oppiaineiksi voit valita myös erilaisia lyhytkursseja tai vaikkapa approbatur-arvosanan suorittamisen avoimessa yliopistossa Kauhajoella.

OPINTOMAKSUT JA MUUT KUSTANNUKSET

Tietoa opintomaksuista, opintotuesta, opintorahasta ja asumistuesta löydät tästä linkistä.

HAKEMINEN

Mediataidetta haet opiskelemaan hakulomakkeella jonka voit myös tulostaa tästä tai tilata opistolta (puh. 020 765 9230). Linjan esitteitä voit tilata tästä

Voit kysyä lisätietoja, sekä opintoihin tai alaan liittyviä kysymyksiä joko sähköpostilla jussi.luoma(a)keo.fi tai puhelimitse 050 320 4455.