DIPLOMIFYTOTERAPEUTIN OPINNOT

Diplomifytoterapeutti on kasvilääkinnän asiantuntija, joka pystyy hoitamaan itseään, läheisiään ja asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti perinteisin keinoin käyttäen eri kasvien lääkinnällisiä ominaisuuksia.

Luonnonlääketieteen Keskusliiton (LKL) vaatimukset täyttävä koulutus (vaaditut opinnot löytyvät täältä http://www.lkl.fi/img/file.php?id=27596) kestää noin kaksi vuotta.

Aluksi suoritetaan 7 lähiopetusviikonloppua käsittävä yrttihoitajakoulutus eli fytoterapian perusteet 10 op (270 tuntia, josta lähiopetusta 105 h ja etätehtäviä 125 h sekä itsenäistä hoitoharjoittelua 40 h).

Toisena vuonna halukkaat voivat jatkaa syventäviä opintoja diplomifytoterapeutin tutkintoon asti. Syventäviin opintoihin Kauhajoella kuuluu 5 tiivistä lähiopetusviikonloppua (95 h), itsenäisiä harjoitushoitoja 70 h sekä lopputyö ja oppimispäiväkirja yhteensä 65 h. Koulutuksen aikana on myös tehtävä harjoitushoito opettajalle tai jollekin muulle diplomifytoterapeutin tutkinnon suorittaneelle.

Diplomin saadakseen tulee osallistua kaikkiin molempien jaksojen lähiopetusviikonloppuihin ja suorittaa LKL:n vaatimusten mukaisesti lisäksi koululääketieteen perusopinnot (anatomia, fysiologia, tautioppi) 14 op eli 378 h, Luontaisterapia ammattina -osio 3 op eli 81 h sekä ensiapukoulutus 0,5 op (16 h). Näistä Luontaisterapia ammattina ja ensiapukoulutus on mahdollista käydä Kauhajoella.

Opintopistejärjestelmä on sama kuin Suomen ammattikorkeakouluilla eli 1 opintopiste (op) on 27 opintotuntia (oph).

Koululääketieteen perusopintoja voi kysyä esimerkiksi oman lähialueen terveydenhoito-oppilaitoksesta, avoimesta yliopistosta, Keski-Pohjanmaan kulttuuriopistolta Kälviältä, Medika Novasta, Kiteen kansanopistolta, Päijät-Hämeen kesäyliopistolta tai Itä-Suomen yliopiston etäkoulutuksesta. Diplomiin hyväksiluetaan myös aikaisempi koulutus lääketieteen perusopintojen osalta esim. sairaanhoitajan, hierojan, lähihoitajan ja fysioterapeutin koulutuksista. 

Diplomifytoterapeutin koulutuksen rakenne:

  1. Fytoterapian perusopinnot 10 op, (Yrttihoitaja) 7 lähijaksoa – järjestetään KEO:lla
  2. Syventävät opinnot 8 op, 5 lähijaksoa – järjestetään KEO:lla
  3. Luontaisterapia ammattina 3 op, 3 lähijaksoa – järjestetään KEO:lla
  4. Lääketieteen perusteet 14 op
  5. EA 1 – järjestetään tarvittaessa KEO:lla

 

Oikeus muutoksiin pidätetään

 

 

Kurssiluokittelu: PITKÄT KURSSIT