DIPLOMIFYTOTERAPEUTIN OPINNOT

Diplomifytoterapeutti on kasvilääkinnän asiantuntija, joka pystyy hoitamaan itseään, läheisiään ja asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti perinteisin keinoin käyttäen eri kasvien lääkinnällisiä ominaisuuksia.

Luonnonlääketieteen Keskusliiton (LKL) vaatimukset täyttävä koulutus (vaaditut opinnot löytyvät täältä https://www.lkl.fi/koulutus/) kestää noin kaksi vuotta.

Aluksi suoritetaan 7 lähiopetusviikonloppua käsittävä yrttihoitajakoulutus eli fytoterapian perusteet 10 op (270 tuntia, josta lähiopetusta 105 h ja etätehtäviä 125 h sekä itsenäistä hoitoharjoittelua 40 h).

Toisena vuonna halukkaat voivat jatkaa syventäviä opintoja diplomifytoterapeutin tutkintoon asti. Syventäviin opintoihin Kauhajoella kuuluu 5 tiivistä lähiopetusviikonloppua (95 h), itsenäisiä harjoitushoitoja 70 h sekä lopputyö ja oppimispäiväkirja yhteensä 65 h. Koulutuksen aikana on myös tehtävä harjoitushoito opettajalle tai jollekin muulle diplomifytoterapeutin tutkinnon suorittaneelle.

Diplomin saadakseen tulee osallistua kaikkiin lähiopetusviikonloppuihin ja suorittaa LKL:n vaatimusten mukaisesti lisäksi koululääketieteen perusopinnot (anatomia, fysiologia, tautioppi) 14 op eli 378 h, Luontaisterapia ammattina -osio 3 op eli 81 h sekä ensiapukoulutus 0,5 op (16 h). 

Opintopistejärjestelmä on sama kuin Suomen ammattikorkeakouluilla eli 1 opintopiste (op) on 27 opintotuntia (oph).

Lääketieteen perusopinnot järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Diplomiin hyväksiluetaan myös aikaisempi koulutus lääketieteen perusopintojen osalta esim. sairaanhoitajan, hierojan, lähihoitajan ja fysioterapeutin koulutuksista. 

Diplomifytoterapeutin koulutuksen rakenne:

  1. Fytoterapian perusopinnot 10 op, (Yrttihoitaja) 7 lähijaksoa – järjestetään KEO:lla
  2. Syventävät opinnot 8 op, 5 lähijaksoa – järjestetään KEO:lla
  3. Luontaisterapia ammattina 4 op, 2 lähijaksoa – järjestetään KEO:lla
  4. Lääketieteen perusopinnot 25 op - järjestetään verkkokurssina yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa  
  5. EA 1 – järjestetään tarvittaessa KEO:lla

 

Koulutuksesta kokemuksia mm. seuraavissa blogeissa:

Kun ketunleivät kukkivat
Vihreä Ilo

 

 

Oikeus muutoksiin pidätetään

 

 

Kurssiluokittelu: PITKÄT KURSSIT