MEDIATAIDE - PELIVISIO

Pääosin liikkuvan kuvan tuottamiseen ja välineistön hallintaan, sekä pelimaailmojen suunnitteluun keskittynyt opintosuunta. Koulutuksen jälkeen opiskelijan olisi ymmärrettävä liikkuvan kuvan ja pelien suunnitteluprosessin perusteet, hallittava pelimaailmojen tekemiseen tarvittavat luovat perustaidot sekä pystyttävä soveltamaan niitä omalta osaltaan ryhmätyössä ja projekteissa.

OPISKELUN TAVOITTEET

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelija osaisi soveltaa kuva-, väri- ja ääni- ilmaisua, sekä niiden yhdistelmiä ja osaa suunnittelussa käytössä olevat termit sekä niiden merkityksen. Opiskelija myös hallitsee ohjelmistojen ja laitteistojen vuorovaikutteisuuden periaatteet suunnittelussa ja on perehtynyt opiskelussaan erilaisten laite- ja ohjelmakokonaisuuksien käyttöön ja soveltamiseen suunnittelun välineinä. Hän osaa soveltaa kulloinkin käytössä olevia välineitä ja tekniikkaa osana kokonaisuutta ja hahmottaa omassa työssään eettisen vastuun. Opiskelija osaa myös
• toimia osana kokonaisuutta suunnittelevaa luovaa työryhmää
• koostaa kuva-, teksti- ja äänimateriaalia tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi
• ymmärtää kuva-, ääni- ja graafisen ilmaisun tärkeimmät tietotekniset työmenetelmät
• soveltaa erilaisia ohjelmistoja ja laitteistoja tarkoituksenmukaisella tavalla.

KESKEINEN OPISKELUSISÄLTÖ

Opit pelimaailmojen ja liikkuvan kuvan keskeiset tekniikat ja välineet. Linjalla tehdään erilaisia projekteja ja opiskellaan liikkuvan kuvan käsittelyä/editointia.

Keskeisiä aineita ovat mm. värioppi ja sommittelu, valokuvaus, elokuva- ja videotyö, käsikirjoituksen perusteet, kuvaamisen perusteet , kuvaamisen alkeet, äänityksen, valaisun ja editoinnin perusteet, audiovisuaalisen viestinnän perusteet, game design, suunnittelu ja käsikirjoittaminen, ohjelmointiympäristöt ja peliteoria, digitaalinen kuva ja ääni, animaatiotekniikat, multimedia ja verkkoviestintä. Koulutus pitää sisällään myös pelisuunnittelua ja -ohjelmointia, tietokonegrafiikkaa, -animaatiota, dramaturgiaa ja audio-videotekniikkaa. Kuvaamme ja editoimme Pop-jazz -opiskelijoiden kanssa yhteistyössä musiikkivideoita.

Tässä esimerkki.

CARRY ON MY WAYWARD SON

 

Opisto on eri oppilaitosverkostojen jäsen ja niinpä opiskelijalla on mahdollisuus ottaa lisäopintoja myös Opinlakeus-oppilaitoksista, Kauhajoen lukiosta ja aikuislukiosta.

Valinnaisiksi oppiaineiksi voit valita myös erilaisia lyhytkursseja tai vaikkapa approbatur-arvosanan suorittamisen avoimessa yliopistossa Kauhajoella.

OPINTOMAKSUT JA MUUT KUSTANNUKSET

Tietoa opintomaksuista, opintotuesta, opintorahasta ja asumistuesta löydät tästä linkistä.

HAKEMINEN

Mediataidetta haet opiskelemaan hakulomakkeella jonka voit myös tulostaa tästä tai tilata opistolta (puh. 020 765 9230). Linjan esitteitä voit tilata tästä
 

Voit kysyä lisätietoja, sekä opintoihin tai alaan liittyviä kysymyksiä joko sähköpostilla jussi.luoma(a)keo.fi tai puhelimitse 050 320 4455.