KESTÄVÄN KEHITYKSEN KONSULENTTI

Puolen vuoden mittainen opintopaketti, jossa opiskelija perehtyy kestävän kehityksen teemoihin, sertifikaatteihin ja laatii kestävän kehityksen toiminta-ohjelman itse valitsemalleen taholle. 

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävän kehityksen konsulenttina neuvot ihmisiä arjessa kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa.
 
Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle perustietämys kestävän kehityksen periaatteista ja osa-alueista. Opintojen aikana tutustutaan erilaisiin kestävän kehityksen sertifikaatteihin ja toteutetaan oma kestävän kehityksen suunnitelma jollekin ulkopuoliselle taholle. Suunnitelmaa voi hyödyntää tulevaisuudessa esimerkiksi työelämässä näyttäen kestävän kehityksen osaamisen.
Tutustutaan kestävän kehityksen osa-alueiden sisältöihin ja merkityksiin globaalisti, kansallisesti ja yksilökohtaisesti.
Suomi on sitoutunut noudattamaan erilaisia kestävää kehitystä edistämään luotuja sopimuksia ja sitoumuksia kansainvälisesti. Tutustumme näihin sitoumuksiin ja pohdimme niiden merkitystä. Tutustumme myös erilaisiin kestävän kehityksen sertifikaatteihin ja niiden sisältöihin, joita Suomessa on luotu kestävän kehityksen edistämiseksi. Kurssin jälkeen opiskelija on sisäistänyt sertifikaattien sisällöt ja hakuprosessin Opiskelija luo Kestävän kehityksen toiminta-ohjelman valitsemalleen taholle.
 
Tutustumme erilaisiin ympäristövaikuttamisen keinoihin ja mietitään tapoja käytännön vaikutamiseen. Ympäristökasvatus kulkee koulutuksen mukana. Teemme innostavia harjoituksia ja lisäksi viemme ympäristökasvatusta oman ryhmämme ulkopuolelle. 
Opisto on eri oppilaitosverkostojen jäsen, opiskelijalla on mahdollisuus ottaa lisäopintoja Opinlakeus-oppilaitoksista, joistakin Kauhajoen 2. asteen muista oppilaitoksista tai avoimesta yliopistosta.
 
Muuta
Opisto on eri oppilaitosverkostojen jäsen, opiskelijalla on mahdollisuus ottaa lisäopintoja Opinlakeus-oppilaitoksista, joistakin Kauhajoen 2. asteen muista oppilaitoksista tai avoimesta yliopistosta.
 
Opintomaksut ja muut kustannukset 
Tietoa opintomaksuista, opintotuesta, opintorahasta ja asumistuesta löydät tästä linkistä.
 
Hakeminen
Hae opiskelemaan hakulomakkeella jonka voit myös tulostaa tästä tai tilata opistolta (puh. 020 765 9230). Linjan esitteitä voit tilata tästä
 
Lisätietoja
Merja Rikala
puh. 0400 560520