HAKEMINEN

Opistolla on käytössä ns. avoin haku, eli opintolinjoille voi hakea opiskelemaan milloin tahansa aina koulutuksen alkuun saakka, ja onpa niitä opiskelijoita joskus tullut mukaan vielä ensimmäisillä viikoillakin. Opintohakemukset käsitellään välittömästi niiden saavuttua, ja mikäli päätös opintopaikasta on myönteinen, hakijalle ilmoitetaan siitä heti. Hakijan tulee vielä varmistaa opintopaikkansa, jonka jälkeen opiskelijat valitaan linjoille opintohakemusten varmistusjärjestyksessä.